Reference

Mobilni kompresor za pretakanje TNG-a (EUROPUMP Niš) 2005.

Lager TNG instalacija (EUROPUMP Niš) 2006.

TNG instalacija auto-punionice (OMV Užice) 2006.

Gasna kotlarnica (UGI) 2007.

Gasni priključak (UGI) 2007.

Unutrašnja gasna instalacija nemereni deo (USLUGA Ćuprija) 2007.

Unutrašnja gasna instalacija (VABIS Aleksinac) 2007.

Gasni kalorifer (VABIS Aleksinac) 2007.

KMRS G4 (EKO Ćuprija) 2007.

TNG instalacija auto-punionice (NAP Šajkaš) 2008.

KMRS G10 (BIRO INŽENJERING Jagodina) 2008.

Gasna kotlarnica (AGRO-MIL Pojate) 2008.

TNG instalacija auto-punionice (SAVIĆ PETROL Blace) 2009.

Pretakački most TNG-a (SAVIĆ PETROL Blace) 2009.

Gasna isparivačka stanica (AGRO-MIL Veliki Popović) 2009.

Gasna instalacija (AGRO-MIL Veliki Popović) 2009.

Distributivni gasovod preko mosta (MORAVAGAS Jagodina) 2009.

Distributivni gasovod preko mosta 1 (VISOKOGRADNJA Jagodina) 2010.

Distributivni gasovod preko mosta 2 (VISOKOGRADNJA Jagodina) 2010.

Instalacija skladišta TNG-a (EURO GAS Senta) 2011.

Pumpno-kompresorska stanica (EURO GAS Senta) 2011.

TNG skladište (EURO GAS Senta) 2011.

Distributivni gasovod preko mosta (VISOKOGRADNJA Paraćin) 2011.

Distributivni gasovod preko mosta (VISOKOGRADNJA Ćuprija) 2011.

Nosači glava sigurnosnih ventila za TNG (PETROL LPG Smederevo) 2013.

Gasni top (AGRO-MIL Veliki Popović) 2014.