Početna

Delatnost

VARIOC s.z.t.r. je firma locirana u Ćupriji koja se više od 20 godina bavi zavarivanjem i preradom metala.

Osnovne delatnosti su izrada i montaža čeličnih konstrukcija za različite namene, izgradnja gasnih instalacija,
montaža tobogana akvaparkova, izrada posuda i rezervoara, zavarivanje aluminijuma, bravarski radovi.

Najnoviji projekat

Vodeni toranj 4 (AKVAPARK PODINA Sokobanja) 2014.

Vodeni toranj 4 (AKVAPARK PODINA Sokobanja) 2014.

Montaža tobogana akvaparkova: montaža noseće čelične pocinkovane konstrukcije, sklapanje elemenata tobogana i vodenih atrakcija, izrada i montaža čeličnih pocinkovanih stepeništa, ograda i platformi ...

Projekat se nalazi u kategoriji: Tobogani akvaparkova